RetailVista™
User guide
×
Menu
Contents

RetailVista Introductie

 
1     RetailVista Introductie
 
RetailVista Backoffice is een internet applicatie. Dit betekent dat u een internet browser nodig heeft om met RetailVista te werken. RetailVista kan vanaf verschillende internet browsers worden uitgevoerd. Bij voorkeur draait RetailVista Backoffice via de browser Google Chrome.
 
Om in te kunnen loggen op RetailVista, voert u de URL van RetailVista in de webbrowser in.. Deze URL is het "adres" van uw RetailVista omgeving. Deze URL kunt u terugvinden in het e-mailbericht met accountinformatie dat u van NedFox heeft ontvangen.
 
GegeveGegeSta
 
 
Pop-up
 
RetailVista Backoffice wordt geopend met een pop-up scherm. Dit pop-up scherm wordt in de meeste browsers onderdrukt. Op een nieuwe PC moet één keer worden ingesteld dat pop-ups van RetailVista zijn toegestaan.
 
De eerste keer dat u met RetailVista op een PC werkt, kan dit volgende scherm verschijnen.
 
 
 
Na het inschakelen van de pop-ups wordt het inlogscherm van RetailVista Backoffice getoond:
 
 
 
In het inlogscherm moet een bedrijfsnummer, gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd.
 
Het bedrijfsnummer kunt u terugvinden in het e-mailbericht dat u van NedFox heeft ontvangen. Elk bedrijf krijgt zijn eigen uniek bedrijfsnummer en een bijbehorend "administrator" account. Dit administrator account heeft volledige rechten en kan ook andere gebruikers aanmaken.
 
In dit inlogscherm kunt u ook:
 
Extra informatie:
In plaats van elke keer de RetailVista-URL in te voeren, kunt u ook een snelkopppeling op uw bureaublad maken.
 
Na het inloggen komt u op het hoofdscherm van RetailVista.
 
 
Het RetailVista hoofdscherm geeft toegang tot alle modules en componenten van RetailVista.
 
Elk scherm in RetailVista heeft een uniek schermnummer (FRM0001). Dit nummer kunt u linksbovenin vinden. Daar kunt u vinden waar u zich bevindt in RetailVista. Het schermnummer kan gebruikt worden voor de communicatie met NedFox supportdesk. 
 
Op het hoofdscherm ziet u de functionaliteiten die beschikbaar zijn. Toegang tot een module is afhankelijk van de licenties die uw bedrijf per module heeft en afhankelijk van de rechten van de specifieke gebruiker. Als een functionaliteit grijs is, dan heeft uw bedrijf deze functionaliteit op uw licentie niet of u heeft geen rechten tot deze functionaliteit.
 
Links bovenin vindt u ook een werkbalk met iconen voor verschillende functies zoals: scrollen, toevoegen, wijzigen en verwijderen.
 
Aan de linkerkant vindt u daaronder taakvensters voor:
 
Deze gegevens worden per gebruiker bijgehouden. De inhoud ervan is afhankelijk van uw eigen gebruik in RetailVista. Op deze manier kunt u snel schakelen tussen functies die u vaak gebruikt.
 
Links onderin kunt u schakelen tussen verschillende winkels. Er wordt standaard altijd ingelogd op de locatie die het laatst gebruikt is.
 
Rechts bovenin wordt de naam van de actieve gebruiker weergegeven en kan er ook afgemeld worden.
 
De horizontale menubalk bovenaan in het midden van uw scherm worden in de volgende sectie besproken.
 
 
1.1     Horizontale menubalk
 
De volgende horizontale knoppen zijn beschikbaar in het RetailVista hoofdmenu:
 
 
Start
Ga naar het "Hoofdscherm".
Administratie
Ga naar het menu "Administratie". In dit menu kunnen alle RetailVista hulp tabellen worden bijgehouden, zoals merken, kassagroepen, relatie types etc. Dit menu wordt voornamelijk gebruikt door applicatiebeheerders.
Extra
Ga naar het menu "Extra". Dit menu bevat onderwerpen zoals gebruikers, beveiliging, instellingen etc. Dit menu wordt voornamelijk gerbuikt door applicatiebeheerders.
Help
Ga naar het menu "Help". In dit menu kunt u de online help van RetailVista starten. Hier kunt u ook informatie over uw licentie en het RetailVista versienummer vinden.
 
In dit menu heeft u ook toegang tot "Remote support", de NedFox support website en de LinkedIn NedFox discussies.
 
 
1.2     RetailVista versienummer
 
Via -> Help -> Algemene informatie kunt u terugvinden met welke versie van RetailVista u werkt. Het versienummer waarmee u werkt wijzigt na een update.
In de communicatie met NedFox support kan er naar dit versienummer worden gevraagd. Aan het versienummer kunnen we controleren of een bepaalde melding al is opgelost in een nieuwere versie, die nog moet worden vrijgegeven.
 
 
1.3     RetailVista beveiliging
 
RetailVista is een internetapplicatie. Dit heeft als grote voordeel dat u over de hele wereld vanaf elke PC met internet toegang in RetailVista kunt werken. Dit heeft ook een nadeel: medewerkers kunnen zonder bijzondere technische voorzieningen ook inloggen op RetailVista, als hun gebruikersaccount dat toestaat.
 
Het is belangrijk te weten dat de toegang van PC's beperkt kan worden. Elke verbinding van een netwerk met internet heeft zijn eigen unieke IP=adres. Dit is een adres, bestaande uit een combinatie van 4 cijferreeksen, bijvoorbeeld 217.166.55.98
 
In RetailVista wordt toegang op basis van IP-adressen ondersteund. Er kan een lijst van alle IP-adress worden ingevoerd, waarvoor de toegang tot RetailVista toegestaan is. U kunt het IP-adres van een netwerk onder andere achterhalen via de website https://www.watismijnipadres.nl
 
Via -> Extra -> Bedrijven kan het IP-adres worden opgegeven. Meerdere IP-adressen kunnen gespecificeerd worden door ze te scheiden met een ";" (puntkomma) teken.
 
 
2     RetailVista gebruikersonderhoud en algemene werking
 
Door op de naam van de actieve gebruiker te klikken (rechts bovenin) kunnen de gegevens van deze gebruiker worden bekeken en worden gewijzigd. Bijvoorbeeld, het wijzigen van het wachtwoord.
 
 
Als dit dialoog venster eenmaal op het scherm is, kunt u niet langer op andere componenten buiten dit scherm klikken. Een dialoog venster moet eerst worden gesloten, voordat u andere schermen kunt bereiken of andere acties kunt uitvoeren. Een dialoog venster wordt altijd getoond in "Tonen"-modus. Dit betekent dat het "alleen-lezen" gegevens zijn. Deze gegevens kunnen worden bewerkt met de iconen om te bewerken of door middel van toetscombinaties.
 
Alt-E
Gegevens wijzigen. Nadat ervoor is gekozen om te wijzigen, verandert het scherm in de modus "Wijzigen". De gegevens kunnen nu worden aangepast.
Alt-Delete
Gegevens verwijderen. Nadat ervoor gekozen is om te verwijderen, wordt er een vraag gesteld of de gegevens echt verwijderd moeten worden.
Escape
Het dialoogvenster wordt gesloten.
Alt-Y
Mutatiegeschiedenis wordt getoond. Nadat ervoor gekozen is om de mutatiegeschiedenis te tonen, wordt er een scherm getoond met overzicht van alle gegevens en tijdstippen waarop de gegevens zijn bewerkt. U kunt altijd zien wat de informatie was, voor en na de wijziging en wie de gegevens heeft bewerkt. De mutatiegeschiedenis wordt in RetailVista 365 dagen bewaard.
Alt-F5
Gegevens verversen. Nadat ervoor gekozen is om te verversen, worden de gegevens opnieuw van de RetailVista server opgehaald. Het kan zijn dat de gegevens gemuteerd zijn door een andere gebruiker.
Alt-H
Start de helpfunctie. Nadat de helpfunctie is gekozen wordt de online "Help van RetailVista" gestart.
 
 
Gegevens wijzigen (wachtwoord wijzigen)
 
Nadat 'Wijzigen" is gekozen verandert het scherm in de modus "Wijzigen".
 
 
De meeste van bovenstaande pictogrammen verdwijnen. De volgende pictogrammen blijven actief:
 
Alt-S
Gegevens opslaan. Op deze manier worden gemuteerde geevens permanent opgeslagen. RetailVista controleert of alle ingevoerde gegevens correct zijn. Als dit niet het geval is, verschijn er rode berichten over de aanpassingen die nog nodig zijn. De gegevens moeten vervolgens worden gecorrigeerd, waarna u weer kunt kiezen voor "Opslaan"
Escape
Bewerken annuleren. Nadat ervoor gekozen is om te annuleren, worden de aanpassingen ongedaan gemaakt en wordt het dialoogvenster opnieuw weergegeven in de modus "Tonen"